Anders Wahlström Bolik

Hur skulle du beskriva din konst?  

 

Jag har mestadels ägnat mig åt måleriet i mitt konstnärskap. De senaste åren har jag övergått till mer skulpturala verk. Mina bilder och skulpturer kan liknas vid suggestiva sinnebilder där naturen överlistar människans enfaldiga försök att behärska den. 

    

Var finner du din inspiration? 

Naturen.
 

Vad ställer du ut på Rånäs i sommar?

Skulptur och måleri.

www.anderswahlström.se