Anna Frenell

Hur skulle du beskriva din konst?

Skulptur/ objekt

 

Var finner du din inspiration? 

Jag hittar oftast inspiration i containrar eller soprum. Ting eller material som avfärdats som skräp men som ofta bär på spår av människors liv och arbete. Jag känner ett ansvar för dessa fragment av människors omsorg och verk, material som bär minnen av kunskap, glädje och hållbarhet. I mitt arbete upprättar jag en relation med historien, förvaltar den och är medskapare till dess fortsättning och låter ett äldre hantverk få leva vidare i min konst.

Vad ställer du ut på Rånäs i sommar?

Jag kommer att visa en samling “individer” som tillsammans bygger upp en rumslighet.

Instagram: anafernell_art