Daniela Hedman

Hur skulle du beskriva din konst? 

Skulptural.

 

Var finner du din inspiration?


I mitt arbete står kroppen som medelpunkt. Jag intresserar mig för den fysiska kroppen, den sinnliga kroppen och sambanden däremellan. Kroppens möte med material, ytor, platser, och rörelser är exempel på upplevelser jag undersöker ur ett fysiskt, psykiskt och symboliskt perspektiv. Många gånger är den egna, eller andras kroppar, verktyget i den skapande processen.

 

Vad ställer du ut på Rånäs i sommar?

Till Rånäs Slott kommer jag visa en samling mindre skulpturer. Verken är en del i ett pågående projekt som behandlar fysiska betingelser såsom balans, tyngdpunkter, ouppnåelig exakthet och ständig rörelse. Ett arbete om tankens inre bilder som oupphörligen styr och samverkar med kroppens fysiska aktivitet. 

Skulpturala klot: ø 14 cm ø 14 cm