Dario Samardzic

Nämn en konstnär eller person har påverkat dig i ditt yrkesval eller skapande? 

Vad ställer du ut på Rånäs i sommar?

I sommar kan man se min spekulativa möbel för det offentliga rummet - Helix. 

De offentliga rummen är i behov av mer gröna miljöer och plantering av unga träd är nödvändigt för en levande stadsmiljö. För att skapa de bästa förutsättningarna för trädet och dess möjlighet att utvecklas måste man skydda det mot yttre skador. 

Med sin blå stålspiral virar sig Helix runt stammen på det nyplanterade trädet och ger den det stöd och skydd som behövs; samtidigt sträcker sig en del av spiralen ut för att bilda en bänk vilken erbjuder en plats att sitta. 

Helix är ett trädskydd och en bänk i ett, som skapar en spontan interaktion mellan människa och natur!

Hur skulle du beskriva din konst?

 

I mitt konstnärskap så strävar jag efter att jobba lekfullt, narrativt och utforskande. Många av mina tidigare projekt har koppling till naturen runtom oss. Jag vill att mina verk ska bidra till att lyfta fram och berätta om upplevelser som annars skulle gå förlorade.

 

 

Var finner du din inspiration? 

Kontaktuppgifter:

Dario Samardzic

+4672-2027383

dariosamardzic@gmail.com