Freja Ullert

freja.ullert@gmail.com

Instagram @frejaullert

Telnr 0762420708

Inredningsarkitekt och möbeldesigner utbildad på Konstfack.

Hur skulle du beskriva din konst?

I skiftet mellan dag och natt, när mörkret faller, skapas nya stadsrum. Mörka rum. Vad händer om jag låter ljus få ta form, kan det vara med och omdefiniera mörka stadsrum? Mitt arbete har varit ett undersökande i ljus och färg genom laserskurna metallrör och vilka former och användningsområden de här rören skulle kunna ha. Jag har arbetat med ljus i svag skala för att kunna bibehålla mörkerseendet, det ljus som inte bländar, det ljus som du ser men som inte belyser någonting annat än att lysa för sig själv. Mörkret blir en tillgång och en förutsättning för att ljuset ska kunna betraktas. 


 

Var finner du din inspiration? 

Jag tar inspiration från bioluminiscerande djur och bakterier i naturen – levande ting som skapar och sänder ut sitt egna ljus. 

Nämn en konstnär eller person har påverkat dig i ditt  skapande? 

I programmet “Living Lights” med David Attenborough berättade de om en händelse i Frankrike där en kvinna en kväll upptäckte en ny lysande varelse. Hennes hund grävde en grop i marken i trädgården och i gropen fann hon under natten maskar som lös med ett svagt blått sken. 

Vad ställer du ut på Rånäs i sommar?

Jag ställer ut en utomhusmöbel formmässigt inspirerad av den historiska fästmanssoffan, gjord för intimt samtal utan beröring. Två personer kan sitta bredvid varandra axel mot axel vända åt olika håll. Jag kallar den för Friarbänk och vill att den manar till interaktion människor emellan men även mellan människa och objekt.

Möbeln har integrerad belysning som syns genom den laserskurna perforeringen. Placeras flera bänkar spritt över ett område kan man följa den glödande röda tråden som söker sig upp och ner ur marken, likt den lysande masken.

Kopplas flera enheter ihop kan öar eller kedjor bildas där det finns möjlighet för sittande möten i olika konstellationer. Samtal kan då ske riktade mot varandra samtidigt som de som vill sitta för sig själva erbjuds en plats för egentid, riktat åt ett annat håll.

Friarbänken glöder rött i mörkret och kan vara en ljuspunkt på mörka platser; som ett ledande landmärke genom staden på kvällen.