Hans Wannberg

Hur skulle du beskriva din konst?  

Just nu arbetar jag med vårt/mitt behov av kontroll

att inordna verkligheten i något som egentligen är ogripbart


Var finner du din inspiration? 

 

I den omedelbara blicken på världen 

I gränssnittet mellan min uppfattning av verkligheten

och verkligheten


 

Nämn en konstnär eller person har påverkat dig i ditt yrkesval eller skapande?

Joseph Beuys och Rauschenberg är några av mina inspiratörer 
 

Vad ställer du ut på Rånäs i sommar?

Jag kommer att ställa ut 8 st fotografier som är direkt kopplade till platsen.