Harald Sundberg

Hur skulle du beskriva din konst?

Som designer inspireras jag av konstens tillåtande ramar i mitt skapande. För mig är design ett sätt att fråga och ifrågasätta. Det kan börja med en känsla av att något skaver inom mig, ett dilemma som fördunklar min handlingsplan. Genom att materialisera tankar och känslor bjuder jag in andra att fråga och ifrågasätta. Jag ser min praktik som ett samtal, som flödande, samtidigt inåtblickande och utblickande.

 

Var finner du din inspiration?

Jag inspireras och får energi av personer i min närhet. Att vara i en kreativ miljö som Konstfack är medryckande. Jag känner mig speciellt entusiasmerad av den avgrening av design som kallas spekulativ design och dess ledstjärna Dunn & Raby. De har myntat begreppet ”Cultural Probes”, en metod för att undersöka det svårfångade med designobjekt.

 

Vad ställer du ut på Rånäs i sommar?

Verket heter Avlägsen granne och är ett verk i tre delar på temat icke-verbal kommunikation. Skulpturerna kan ses som verktyg utformade för att undersöka vad som händer när platser med motsättningar länkas samman. Verkets tre delar består av en vårdkase, en solkattspegel och en mistlur. Mellan dem kan enkla signaler sändas.Kommunikationen kan sägas vara ickeverbal och informationsutväxlingen ämnar skapa en känsla av närvaro från en granne över vattnet. Vilken relation uppstår i den ickeverbala kommunikationen och kan det vara ett sätt för grannar att överbrygga mer än avstånd?