Julia Holmgren

Beskriv ditt konstnärsskap

 

Jag skulle beskriva mitt sätt att arbeta som multidisciplinärt, att blanda material och medium för att representera mina idéer är naturligt i min praktik. Jag drivs av att zooma in i ett ämne eller ett material, där problemlösning eller idégestaltning är syftet. Min inspiration kan komma från färgkompositioner, material, installationer eller samtal med andra kring en fråga eller ett ämne.

Vad ställer du ut på Rånäs i sommar

I sommar ställer jag ut ett fragment av mitt examensprojekt ”In Eleven Days I’ll Be Gone”, som är en sandskulptur i form av en stol. Projektet handlar om det temporära i materialet sand, och genom interaktion med stolen slits den och omformas till ett nytt stadie, slitning för slitning.”