Lisa Andrén

Hur skulle du beskriva din konst?


Arbetar med rumslig gestaltning med en fascination för det skulpturala. Att väva ihop funtion och abstraktion. I mitt skapande utforskar hur jag kan minska barriären mellan betraktare och verk, en strävan efter att skapa en närmare dialog och interaktion mellan objekt och användare. Jag drivs av en lekfullhet och vill skapa tillägg I vår omgivning som får människor att ta del av nya oväntade upplevelser. 


Var finner du din inspiration? 


Jag har ett intresse för kroppsspråket, hur vi rör oss och interagerar med både varandra och andra objekt I vår omgivning. Även strukturer och former I naturen är återkommande inspirationskällor, samt litteratur om social hållbarhet och landskapasarkitektur. 
 

Vad ställer du ut på Rånäs i sommar?


Jag ställer ut delar av mitt kandidatarbete “Det publika vardagsrummet- en plats vi håller gemensamt”  från Inredningsarkitektur på Konstfack. Syftet med projektet är bidra till en livfullhet och reaktivera stadens torg. Det föreställer ett inbjudande rumsligt element som väcker nyfikenhet och attraherar människor till platsen. Gestaltningen bidrar till en berättelse om platsen som I sin tur kan stärka dess identitet.

Lisa Andrén

andrenlisa@hotmail.com