Savva Ernst Günther 

Hur skulle du beskriva din konst?     

 

Levande.           
 

Var finner du din inspiration?

 

Framförallt från den ryska konsten.  

Vad ställer du ut på Rånäs i sommar?

 

1st. skulptur (tre änglar) 

1st målning

1st. foto 

www.savvagunther.se , Instagram: @savvagunther