Sixten Sandra Östlund

Hur skulle du beskriva din konst?

 

Mina verk växlar mellan stora och små perspektiv där de hamnar i gränsen mellan abstraktion och figurering. De visuella berättelserna utforskar och problematiserar teman om kroppslig verklighet och inkluderar ofta kvinnokroppen eller en queer/-normbrytande kropp/kroppar. I utvecklingen av konstverk är privata bilder och bilder från massmedia, popkultur och internet utgångspunkten. Många av målningarna kan uppfattas som ett slags porträtt, men är inte huvudsakligen porträttbaserade ur klassisk synvinkel.

 

Var finner du din inspiration? 

I mitt arbete inspireras jag ständigt av feministisk och queer tematik, allt ifrån musik till aktivism. De visar uttryck för sexualitet, intimitet, mysterium, genus, mörker och representation där sociala konventioner ifrågasätts och framhävs.
 

Vad Ställer du ut på Rånäs i sommar?

På Rånäs Slott i sommar kommer jag visa oljemåleri från 2018 och 2019.

 

/Sixten Sandra Österberg